De visie van Energie Eenheid

roodledje3.gif

We weten inmiddels uit het nieuws dat er na de voedsel- en kredietcrisis een energie- en grondstoffencrisis dreigt. Dit leidt tot economische terugval, werkloosheid en een forse daling van de levensstandaard. In het ernstigste geval leidt dit tot oorlog en een niet te stoppen vluchtelingenstroom.

 

oranjeledje3.gif


Het duurzame denken en doen zal in de komende jaren écht gaan renderen, alleen al omdat alle onderzoeken laten zien dat de energie- en grondstofprijzen de komende jaren enorm zullen oplopen.
Laten we daarom delen in overvloed zodat we meer tijd hebben onze levenswijze en bedrijfsprocessen hierop aan te passen. 

 

groenledje3.gif


Energie Eenheid wil maatschappelijk- en milieuverantwoord samenwerken om energie- en grondstofbesparingen te vinden, energieprestaties te verbeteren en energiebronnen en grondstoffen efficiënter te gebruiken.

Energie Eenheid levert snelle innovatiekracht en onderzoekt informatiestromen.

 

zon, wind, water en bodem energie