Welkom bij Energie Eenheid! 

Energie Eenheid heeft als doel duurzame bedrijvigheid rendabel te maken en zo de participatie van inwoners lokaal te ondersteunen.

Uitgangspunt: het scheppen van eenheid in bronnen, kunde en intentie.

Ruimte wordt schaarser, zeker in ons dichtbevolkte land. Bovendien raken fossiele energiebronnen uitgeput en lopen economische, sociale en ecologische belangen steeds verder uiteen. We moeten dus effectiever omgaan met natuur, energie en leefomgeving.

Auto's delen in de buurt

 

De deel economie: er is nog een lange weg te gaan.
'Eigendom is olie dom', daarom vanaf nu 'samen slim'

 
Vincent deelt ...
Energie Eenheid verrijkt deelconcepten.Onderling auto's delen in de buurt
De succesformule om onderling auto's te delen is in meerdere gemeenten beschikbaar en geeft een schonere leefomgeving en bespaart geld en grondstoffen. Dankzij de opzet in domeinen kan iedere regio een eigen beheerder aanstellen voor professionele ondersteuning en actuele lokale communicatie. Bedrijven kunnen op een eigen domein hun wagenpark als vloot van deelauto's beheren.

Ook van gedachten wisselen over welke initiatieven elkaar kunnen versterken? Neem dan zeker contact met ons op.

 

zon, wind, water en bodem energie