Contact met Energie Eenheid

Mocht u een vraag of opmerking voor ons hebben, dan nodigen wij u uit om onderstaand contactformulier in te vullen.

Verstuur

Welkom bij Energie Eenheid!fluor-oranje-ledje.gif

Energie Eenheid heeft als doel duurzame bedrijvigheid rendabel te maken en zo de participatie van inwoners lokaal te ondersteunen.

Uitgangspunt: het scheppen van eenheid in bronnen, kunde en intentie.

Ruimte wordt schaarser, zeker in ons dichtbevolkte land. Bovendien raken fossiele energiebronnen uitgeput en lopen economische, sociale en ecologische belangen steeds verder uiteen. We moeten dus effectiever omgaan met natuur, energie en leefomgeving.

meergroenopstraat.jpg

Energie Eenheid wil in en rond Deventer op deze gebieden uw gesprekspartner zijn. Zij wil met u van gedachten wisselen over welke initiatieven elkaar kunnen ondersteunen.

De visie van Energie Eenheid

roodledje3.gif We weten inmiddels uit het nieuws dat er na de voedsel- en kredietcrisis een energiecrisis dreigt. Volgens het gezaghebbende Internationaal Energie Agentschap stevent de wereld af op een acuut energietekort in de periode tot 2015. Dit kan leiden tot economische terugval, werkloosheid en op zijn minst een forse daling van de levensstandaard. In het ernstigste geval leidt een toekomstige energiecrisis tot oorlog en een niet te stoppen vluchtelingenstroom.

oranjeledje3.gif Het duurzame denken en doen zal in de komende jaren écht gaan renderen, alleen al omdat alle onderzoeken laten zien dat de energieprijzen de komende jaren enorm gaan stijgen. Omdat voor ieder product of het vervoer daarvan olie noodzakelijk is, wil Energie Eenheid met andere hulpbronnen in bij voorkeur een coöperatie of autarkische (zelfvoorzienende) eenheid oplossingen bieden. Burgers met bijvoorbeeld zonnepanelen, eigen landbouw enzovoorts, dragen dan het minste risico.

groenledje3.gif Energie Eenheid wil maatschappelijk- en milieuverantwoord samenwerken om energiebesparingen te vinden, energieprestaties te verbeteren en energiebronnen efficiënter te gebruiken.

Energie Eenheid levert snelle innovatiekracht en onderzoekt informatiestromen.

Over Energie Eenheid

contact.jpg

Vincent Overvelde (1968) is ingenieur en richt zijn duurzaamheids-idealen op mens, milieu en maatschappij.

Zijn missie daarbij is de innovatiekracht van partijen in en rond Deventer te combineren en creatief te ondersteunen.

Partijen die zich bezighouden met het verduurzamen van onze leefomgeving begeleidt hij in een duurzame samenwerking.

Voor bijvoorbeeld milieuadviesbureaus, installatiebedrijven, kleine zorgverleners en andere gepassioneerde initiatiefnemers en bewonersgroepen wil Vincent een bemiddelaar en gesprekspartner zijn.